« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuning

Diabetes Mellitus
We zijn aangesloten bij de zorggroep West Brabant. De Zorggroep West-Brabant organiseert samen met 95 huisartsen in de regio Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen de zorg voor patiënten op het gebied van Diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Voor de zorg van de DM patiënten hebben wij een POH-Somatiek in dienst. Zij heeft nauw contact met de diëtiste en andere paramedici in het kader van de DM zorg. Er is regelmatig overleg tussen de POH-S en de artsen. De onderzoeksresultaten en consulten worden geregistreerd in het KIS (Vital Health). De zorggroep bekijkt en vergelijkt de resultaten van de praktijk en zet die af tegen de resultaten van andere praktijken in de regio.

COPD en astma
Ook de zorg voor de COPD patiënten wordt voornamelijk verzorgd door onze POH-S. Ook hiervoor zijn we aangesloten bij ketenzorg West-Brabant.

CVRM
De CVRM wordt gedaan door de POH-S en de artsen samen. Regelmatig vindt overleg tussen de artsen en POH-S plaats. Patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (primaire preventie) en patiënten die al bekend zijn met hart- en vaatziekten (secundaire preventie) worden met een vaste regelmaat gecontroleerd. Meestal worden deze personen jaarlijks of halfjaarlijks door ons opgeroepen om bloed te laten prikken ter controle van de vetten, glucose en nierfunctie waarna ze op het spreekuur van POH-S of arts komen.

POH GGZ
POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijk werk.

In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.
Vervolgens adviseert de POH GGZ u over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling zijn (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH GGZ.

De POH GGZ kan daarbij dus helpen door:

  • het verhelderen van problemen
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing
  • kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ