« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

Het kan wellicht voorkomen dat u een klacht hebt over uw huisarts of een van de andere medewerkers in de praktijk. U kunt daar dan beslist wat mee doen!

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts
Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Vul uw klacht online in via het klachtenformulier van de praktijk.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijns Zorg (SKGE)
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Geschilleninstantie Huisartsenzorg
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u op www.skge.nl